Dažďová záhrada na Bakošovej

Keď pršalo, mali obyvatelia Bakošovej ulice problém.

Voda im pravidelne zaplavovala pivnice, ako aj pozemky za bytovými domami.

Túto problematickú situáciu sme koncom novembra vyriešili vďaka vodozádržnému opatreniu v podobe dažďovej záhrady.

Je to cielená priehlbina určená na zber dažďovej vody z pevných plôch. Voda tak prirodzene vsiakne do podložia a nedochádza k zbytočnému odvodňovaniu krajiny.

Správne navrhnutá dažďová záhrada nevytvára podmienky pre stojatú vodu.