Bežecká dráha je odvodnená

V okolí bežeckej dráhy sa dlhodobo hromadila voda. Mali ste to možnosť vidieť po výdatnom daždi, kedy voda plochu doslova zaplavila, znemožnila tak akýkoľvek šport a ohrozovala celistvosť nového povrchu z roku 2018. Tak sa zrodil Projekt vodozádržných opatrení pri bežeckej dráhe v športovom areáli pri základnej škole, na ktorý naša mestská časť dostala účelovú dotáciu zo strany Bratislavského samosprávneho kraja vo výške 15 000 eur. 

Projekt sa zrealizoval podľa vypracovanej projektovej dokumentácie subjektom, ktorý sa zaoberá práve vodozádržnými opatreniami. 
 Vsakovacie pomery v tomto území sú pomerne komplikované, preto bolo potrebné spraviť väčší projekt, ktorý vytvoril miesto na vsakovanie dažďových vôd, ktoré sa v jednej časti bežeckej dráhy kumulujú. Jeho realizácia bola sťažená aj preto, lebo išlo o veľké výkopy a presuny zeminy. Všetka výkopová zemina však nakoniec zostala v tom území zachovaná.
 Súčasťou projektu sú odvodňovacie drenážne kanály a vsakovacie bloky, ktoré majú dostatočnú kapacitu, aby vodu, ktorá sa kumuluje v tomto území, dokázali odviezť a zabezpečiť jej vsakovanie. Súčasťou prác bola aj úprava okolitých svahov tak, aby sa obnovil ich pôvodný tvar, keďže počas rokov došlo k istým odplaveniam a zosuvom pôdy. 

V pláne je aj tribúna 

„Výsledkom je vyriešený problém s zhromažďujúcou sa vodou v tomto území, zároveň aj priľahlé okolie vytvára dostatočný predpoklad na to, aby svahy boli využiteľné aj na sánkovanie detí v zimnom období. To je vzhľadom k poveternostným podmienkam u nás skôr doplnkovou akciou a nie dominantou,“ zhodnotil bývalý starosta Lukáš Baňacký, čím narážal na nevôľu časti Lamačanov, ktorým nové betónové kvádre znemožňujúce sánkovanie deťom vôbec nepozdávajú a svoj odpor dávajú najavo. „Deti sa pri bežeckej dráhe sánkovať môžu aj naďalej na vedľajšom svahu, ktorý je teraz aj vhodnejší a pekne upravený,“ oponuje.
 Na bočnej časti svahu by malo časom pribudnúť aj hľadisko tribúnove povahy, po ktorom podľa slov bývalého starostu už dlhodobo volala základná škola a ktoré by bolo vhodným doplnením celého atletického priestranstva. V novembri sa pre tribúnu vytvoril základ s dĺžkou 38 metrov, riešenie tejto časti projektu je už v rukách nového vedenia mestskej časti.
 Vidina tribúny ja atraktívna aj pre riaditeľku základnej školy Alenu Petákovú, ktorá tento návrh víta. „V areáli organizujeme mnohé aktivity, ako napríklad Dni športu, súťaže okresného typu či altetické preteky, pri ktorých by bolo dobré vidieť na dráhu a môcť povzbudzovať Keď k nám naposledy prišli policajti predvádzať kone a psovodov, mali sme problém, aby deti vydržali po celý čas stáť, mali sme problém s ich usádzaním. Tribúnu by sme preto uvítali,“ zhodnotila riaditeľka. 
 Súčasťou prác bola aj úprava okolia v susednej časti tak, aby okolitá zemina nebola navýšená a aby po nej voda nestekala na samotný povrch atletickej dráhy. „To, čo sme museli riešiť prefabrikovanými dielcami zospodu súvisí aj s hornou časťou, kde je hokejbalové ihrisko, ktoré rovnako potrebuje odvodniť. Vďaka tomuto kroku tam už sú natiahnuté odvodňovacie rúry a bude možné pokračovať s úpravou hokejbalového ihriska, kde je problémom neodtekajúca stojaca voda,“ dodáva Lukáš Baňacký. 
 Problematike odvodnenia bežeckej dráhy sa takmer na každom zasadnutí počas uplynulého volebného obdobia venoval aj Komisia životného prostredia a hospodárskej stratégie. „Naše návrhy, ktoré sme diskutovali zohľadňovali nielen finančnú náročnosť možných riešení, ale hlavne sme prihliadali aj na ekologickú stránku veci. To znamená, že sme chceli, aby bola prebytočná voda efektívne zadržiavaná a následne využívaná na zavlažovanie okolitej vegetácie. Považujem teda za dôležité, že k riešeniu odvodnenia bežeckej dráhy konečne dochádza a pevne verím, že projekt, ktorý na miestnom úrade pripravili, tento účel splní. Mrzí ma však, že projekt, s ktorým sa miestny úrad uchádzal o dotáciu z BSK nám na komisiu a ani poslancom a poslankyniam nikdy nebol predložený. Nemali sme tak príležitosť sa k jeho detailom vyjadriť,“ povedala predsedníčka komisie a miestna poslankyňa Veronika Hagovská.

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.