Lamač pomáha Ukrajine

Lamač pomáha Ukrajine

Slovenskom sa dvihla vlna solidarity so susednou Ukrajinou, ktorá sa už niekoľko týždňov nachádza vo vojnovom konflikte. Pomoc utečencom z Ukrajiny sa okamžite stala jednou z priorít aj v našej mestskej časti. Lamačania opäť raz ukázali, že majú dobré srdcia a obrovskú chuť podať pomocnú ruku. Za každú snahu a aktivitu vám patrí vďaka. 
Hneď po vypuknutí vojny pripravil poverený zástupca Združenia miest a obcí Slovenska pre civilné núdzové plánovanie a náš starosta Lukáš Baňacký jednotný logistický postup, podľa ktorého funguje zásobovanie a podpora v rámci územia Slovenska a materiálna pomoc smerom do vojnou postihnutých oblastí. Tento postup sa volá Logistický model komunál. V rámci neho dochádza k premyslenému logistickému postupu pokiaľ ide o zber, balenie, označovanie, sústreďovanie a dopravu pomoci priamo jej prijímateľom. Systém úspešne funguje dodnes a je výraznou pomocou pre tok humanitárnej pomoci.

Kontaktné miesto v Lamači
V Lamači je kontaktným miestom pre materiálnu pomoc Centrum sociálnych služieb Lamač v budove zdravotného strediska na Malokarpatskom námestí 2. Na našom webe www.lamac.sk nájdete aktuálne potrebné druhy materiálnej pomoci. Na kontaktné miesto ich môžete priniesť v pondelok, v stredu a v piatok od 13:00 do 18:00.
 Z tohto miesta sa všetka materiálna pomoc presúva do okresného logistického centra v OC Bory Mall, ktorého úlohou je sústreďovať zozbieranú materiálnu pomoc a expedovať ju priamo do vojnou postihnutých oblastí. Súčasťou funkcií Okresného logistického centra je aj príprava balíkov pomoci pre ľudí, ktorí sa nachádzajú v našom regióne a ktorí cez webový formulár nahlásia svoje potreby. Ak utečenci potrebujú jedlo, stačí prísť do OC Bory Mall, spísať zoznam požadovaných položiek a po kontaktovaní pracovníkmi si stravu môžu vyzdvihnúť. V rámci okamžitej reakcie na prílev utečencov, ktorý nastal v súvislosti s vojnou na Ukrajine, aktivovala mestská časť všetky dostupné prostriedky pre vytvorenie podmienok pre zabezpečenie prístrešia pre prichádzajúce osoby, ako aj dlhodobejšieho pobytu pre osoby so štatútom odídenca.
 „Aktuálne funguje v rámci Klientskeho centra nášho miestneho úradu Centrum pomoci pre ľudí prichádzajúcich z vojnou postihnutých oblastí v rámci návštevy ktorého sú poskytnuté takýmto ľuďom prvotné informácie súvisiace s evidenciou na oddelení Úradu hraničnej a cudzinej polície PZ SR, je zmonitorovaný ich status, zámery a prípadné potreby v rámci dočasného útočiska na území Slovenska. Návštevník centra obdrží aj leták v ukrajinskom jazyku sumarizujúci práva a povinnosti v prípade zotrvania na našom území.  V rámci práce z týmito osobami je im poskytovaná tiež pomoc s nájdením ubytovania, zamestnania, umiestnením detí do školský a predškolských zariadení, podanie žiadostí a evidenčných listov v oblasti sociálnej pomoci, verejného zdravotného poistenia  a podobne. Zároveň sú kontaktovaní všetci poskytovatelia ubytovania s tým, aby takéto osoby smerovali na Centrum pomoci. Vzhľadom na stúpajúci počet prichádzajúcich osôb je potrebné nájsť dodatočné kapacity pre prevádzkovanie jednotlivých druhov pomoci. Z tohto dôvodu oslovila mestská časť vlastníkov aktuálne nevyužívaných objektov, v ktorých by mohli byť umiestnené kapacity pre dočasné ubytovanie a poskytnutie zázemia pre podporné aktivity,“ vysvetľuje starosta Lamača Lukáš Baňacký.  
Naša mestská časť aktivovala aj kapacity pre služobné bývanie a vytvorila pracovné pozície pre zamestnanie takýchto osôb. V súčasnosti u nás utečenci pracujú v školskej jedálni, v komunálnych službách a v administratíve.

Prví dobrovoľníci na hranici
Ihneď po vypuknutí vojnového konfliktu vyslala naša mestská časť na východ Slovenska pomoc v podobe dobrovoľníkov z ukrajinskej komunity, ktorí zabezpečovali tlmočenie na všetkých troch hraničných priechodoch vo Veľkých Slamencoch, Ubli a vo Vyšnom Nemeckom. Štyri študentky a traja študenti boli jednými z prvých dobrovoľníkov na hraniciach vôbec. Koordinoval a sprevádzal ich Miroslav Širgel z Referátu dopravnej infraštruktúry. „Starosta Lukáš Baňacký spolupracoval so starostami priľahlých obcí, ktorí tlmočníkom vybavili ubytovanie. Keď sme prišli po prvýkrát na hranice, vládol tam koordinovaný chaos, koncepčná pomoc sa ešte len začínala kreovať. Situáciu vo Vyšnom Nemeckom komplikovali aj autá z celej Európy, ktoré si po utečencov prichádzali a vytvárali rozsiahle kolóny. Páčila sa mi práca polície, ktorá neskôr na každý hraničný priechod umiestnili štyri hliadky a prichádzajúce autá selektovala. Hneď v prvý deň vypadol vo Vyšnom Nemeckom mobilný signál a ja som sa s našimi dievčatami nevedel spojiť. Obchádzal som celý areál niekoľkrát dúfajúc, že ich nájdem. Pozoroval som utečenecký tábor, kde sa miešali stánky neziskových organizácií so stánkami štátnych orgánov a dobrovoľníci s neskutočným náporom utekajúcich Ukrajincov. Nakoniec sa mi dievčatá našťastie podarilo nájsť, bol to však pre mňa silný zážitok. Keď dnes pozerám správy a vidím zábery z hraníc, je to oproti prvým dňom selanka,“ hovorí s odstupom času Miroslav Širgel.
 Parlament v marci schválil Lex Ukrajina, ktorý utečencom uľahčí pobyt na Slovensku. Jeho súčasťou sú aj opatrenia o príspevku na ubytovanie. Tu však ešte čakáme na prerozdelenie kompetencií medzi hlavným mestom a mestskými časťami. Akonáhle bude táto otázka zodpovedaná, budeme vás informovať všetkými dostupnými kanálmi. 

Čo vybavia Ukrajinci v Klientskom centre Lamač? 
V Klientskom centre Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava-Lamač na Malokarpatskom námestí 9 sme zriadili Centrum pomoci pre ľudí prichádzajúcich z vojnou postihnutých oblastí.
Čo u nás môžu Ukrajinci vybaviť?
*Nie je potrebné chodiť do základnej školy, ani do materskej školy. Prihlášku do oboch si môžu vypísať priamo u nás.
*Vybavia si potvrdenie k prihláške do základnej a materskej školy od lekára – potrebné tlačivá vyplnia priamo u nás, nie je potrebné ísť k lekárovi.
*Dostanú informácie k dotácii na stravovanie, k sociálnej pomoci a dávkam v hmotnej núdzi. Kolegovia komunikujú Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, pomáhajú vyplniť potrebné tlačivá, s ktorými sa potom utečenci môžu dostaviť na úrad.
*Ak dieťa utečencov navštevuje predškolské a školské zariadenia v Lamači, má nárok na dotáciu na stravu, ktorú mu pomôžeme vybaviť.
*Poskytneme im základné informácie k možnosti zamestnania.
*Môžu si vypísať rôzne tlačivá, urobíme im aj fotokópie dokladov.
 *Poskytujeme informácie o materiálnej a potravinovej pomoci.
 *Počas úradných hodín je k dispozícii tlmočníčka, Ukrajinka Oksana Rusyn, ktorá rieši každý prípad osobitne.

Úradné hodiny
Pondelok            08:00 - 18:00
Utorok                 08:00 - 14:30
Streda                  08:00 - 18:00
Štvrtok                 08:00 - 14:30
Piatok                   08:00 - 14:30

Ubytovali ste Ukrajincov?
Ak ste u seba doma či na ubytovni ubytovali Ukrajinci, odprevaďte ich, prosím, na miestny úrad do spomínaného  Centra pomoci pre ľudí prichádzajúcich z vojnou postihnutých oblastí. Je mimoriadne dôležité, aby sa každý z nich nahlásil a registroval, aj v prípade, že nepotrebujete žiadnu pomoc.  Prvé kroky každého utečenca by mali smerovať práve sem, spoločne sa už potom dohodneme na ďalšom postupe. 

Staňte sa dobrovoľníkom
Ak chcete pomôcť Ukrajincom v Lamači, prihláste sa ako dobrovoľník na adresu dobrovolnictvo@lamac.sk. Do mailu nezabudnite uviesť:
 *V akej oblasti sa chcete angažovať
 *Aké sú vaše presné časové možnosti
 *Telefonický kontakt
 My sa vám ozveme

Chcete byť patrónom? 

V Lamači sa rozbieha dobrovoľnícky projekt Lamačskí patróni pre mamy s deťmi z Ukrajiny. Hľadáme ľudí, rodiny, ktorí sa pre ne stanú na prechodný čas oporou, pomocou, sprievodcom - Lamačskými patrónmi. Vojnoví utečenci vyplnia dotazník, kde napíšu niečo o sebe a s čím potrebujú pomôcť. Podľa toho k nim skúsime priradiť Lamačanov, ktorí im venujú zopár dobrovoľníckych hodín svojho času a pomôžu im konkrétne veci riešiť. Ak sa chcete stať patrónom - dobrovoľníkom, pošlite e-mail na adresu: dobrovolnictvo@lamac.sk.

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.