Na Borinskej ulici vymieňajú osvetlenie

Na Borinskej ulici vymieňajú osvetlenie

Chodník na Borinskej ulici je od októbra rozkopaný, chodci preto musia opatrne miesto obchádzať či prejsť na druhú stranu.

Tieto práce sú súčasťou projektu rekonštrukcie Zlatohorskej ulice. Na Borinskej ulici totiž prebieha výmena verejného osvetlenia, ktoré bolo v katastrofálnom stave.

Zhotoviteľom prác a správcom komunikácie je v tomto prípade Hlavné mesto SR Bratislava, ktoré bolo upozornené a následne vyzvané, aby prijalo dostatočné opatrenia na bezpečný prechod pre chodcov.