Prevádzkovanie verejnej lekárne - súťaž

Prevádzkovanie verejnej lekárne - súťaž

Mestská časť Bratislava-Lamač vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov o celkovej výmere 106,45 m2, nachádzajúcich sa na prízemí v stavbe so súp. č. 6543 (Zdravotné stredisko Lamač), Malokarpatské námestie 2, Bratislava, so samostatným vstupom, oddeleným od prevádzky zdravotného strediska, za účelom poskytovania lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni podľa zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 Navrhovateľ je povinný predložiť nasledovné písomné doklady:

  • formulár záväznej ponuky, ktorý je prílohou č. 2 súťažných podmienok, v ktorom uvedie navrhovanú výšku nájomného za predmet nájmu, ktorá nemôže byť nižšia ako 81 EUR/m2/rok, a účel využitia predmetu nájmu (poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni podľa zákona),
  • čestné vyhlásenie navrhovateľa, ktoré je prílohou č. 3 súťažných podmienok.

Bližšie informácie o súťaži sú obsahom súťažných podmienok uvedených na webe lamac.sk

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.