Skvelá správa – získali sme dotáciu na nadstavbu základnej školy!

Skvelá správa – získali sme dotáciu na nadstavbu základnej školy!

Vstupujeme do realizačnej fázy najväčšieho projektu v dejinách Lamača
Začiatok januára sa niesol v znamení dobrých správ. Mestská časť získala nenávratný finančný príspevok vo výške 2 849 999, 19 EUR na rozšírenie kapacít Základnej školy Malokarpatské námestie 1 z Integrovaného regionálneho operačného programu, ktorý predstavuje pomoc z fondov EÚ.
Po dvoch rokoch náročnej práce projektového tímu pod vedením starostu Lukáša Baňackého a značnou podporou poslancov mestskej časti pre naplnenie najväčšej priority tohto volebného obdobia, vznikol projekt nadstavby a prístavby základnej školy, ktorého vyústením bolo reflektovanie mestskej časti na vyhlásenú výzvu z regionálneho programu IROPa podanie žiadosti o finančnú podporu z EU.
„Keď som sa túto správu dozvedel, bol to neuveriteľne dobrý pocit, lebo koncom roka 2021 to vyzeralo všelijako. Priznám sa, že sviatočné dni som mal veľmi ovplyvnené myšlienkami práve na to, ako to celé dopadne a dúfal som, že to podarí. V týchto dňoch už s kolegami pracujeme na tom, aby sme s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky podpísali zmluvu o nenávratnom finančnom príspevku,“ neskrýva radosť aj určitú úľavu starosta Lukáš Baňacký.
 Ide o projekt v celkovej hodnote takmer 4 milióny EUR, čo z neho robí suverénne najväčšiu investíciu v histórii mestskej časti. Finančný rozdiel bude hradený z vlastných rezervných zdrojov, ktoré boli vytvorené v aktuálnom funkčnom období v rámci racionalizačných a efektívnych opatrení vedenia mestskej časti.
Akýmsi symbolickým zavŕšením nášho úsilia bol spoločný tlačový brífing úspešných žiadateľov o príspevok v rámci Bratislavského kraja s podpredsedníčkou Vlády SR a ministerkou pre investície a regionálny rozvoj Veronikou Remišovou a predsedom Bratislavského samosprávneho kraja Jurajom Drobom.
V Bratislavskom samosprávnom kraji aktuálne chýba približne 9 000 miest pre žiakov v základných školách, najviac v Bratislave a v Senci. Pôvodná alokácia výzvy vo výške 31 miliónov eur bola navýšená na 40 miliónov eur vďaka financiám z protikrízového balíka REACT-EU. „Vďaka výzve, ktorú sme vyhlásili z regionálneho programu IROP, bude môcť svoje kapacity rozšíriť až 15 základných škôl a vytvorí sa tak 3 069 nových miest pre žiakov,“ povedala Veronika Remišová s tým, že ide vôbec o prvú takúto výzvu vyhlásenú špeciálne pre Bratislavský kraj.

 Realizácia za plného chodu školy je výzvou
„Teraz vstupujeme do tej najnáročnejšej fázy projektu, ktorou je samotná realizácia za plného chodu školy, čo určite nie je jednoduchá úloha. No keď sa obzriem spätne, vidím za nami veľký kus práce, dôležité míľniky, ako aj stresujúce momenty, kedy bolo potrebné uskutočniť v určenom čase ako dokázať zmeniť územný plán zóny, zabezpečiť projektovú dokumentáciu či získať právoplatné stavebné povolenie. Na začiatku si nik neuvedomoval, že z titulu koronavírusu budú niektoré procesy a postupy oveľa zložitejšie z dôvodu protipandemických opatrení. No my sme veľa práce odviedli už pred vypuknutím krízy, ako aj vytrvalou prácou počas núdzového stavu a aj vďaka tomu sme zostali v prvej lige žiadateľov. Dôležité je, že sme sa do tejto výzvy zapojili a do projektu išli, aj keď pod hrozbou časového tlaku, nakoľko celé dielo má byť ukončené do konca roka 2023. No táto šanca by sa už nemusela opakovať, nakoľko nie je isté či obdobné výzvy pre Bratislavský samosprávny kraj budú v budúcnosti ešte vyhlásené. Je pred nami veľká výzva, nech sú nám motiváciou dôležité kroky, ktoré sme už úspešne absolvovali,“ hodnotí starosta.
Nadstavbou a úpravami získame nové kmeňové triedy a multifunkčné učebne informatiky, multifunkčné učebne cudzích jazykov a špecializované učebne na fyzikálno-chemickú a biologicko-chemickú výučbu. Súčasťou projektu budú aj dve komunikačné jadrá s výťahom zabezpečujúce bezbariérový vstup do objektu. Projekt spĺňa maximálne požiadavky na energeticky úspornú budovu – kúrenie bude zabezpečené formou tepelného čerpadla, triedy vetrané pomocou rekuperácie a strecha nad jedálňou bude zelená. Modernizáciou kuchyne sa zvýši kapacita uvarených jedál z 800 na 1200 denne. Rozšírením priestorov jedálne sa zas vytvorí priestor na organizáciu kultúrnych a spoločenských podujatí so samostatným vstupom, nezávisle od prevádzky školy. Danými zmenami získa naša mestská časť základnú školu s kvalitným technickým vybavením, s vysokou kvalitou výučby prebiehajúcou v čistom a zdravom prostredí.
 Výberové konanie na zhotoviteľa stavby bolo ukončené v novembri, spoločná obhliadka priestorov základnej školy sa uskutočnila hneď deň po oznámení dobrej správy. Zmluvu o dielo sme podpísali v posledný januárový deň. Na nadstavbe by sa malo začať pracovať už vo februári.

Starosta Lukáš Baňacký pri podpise zmluvy o dielo so zástupcom úspešného uchádzača verejného obstarávania – Martinom Laurinčíkom zo spoločnosti ADIFEX, a.s.

Časová os projektu

 • 6/2019 - Vypracovanie architektonickej štúdie - Obnova priestorov základnej školy Lamač
 • 8/2019 - Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava – Lamač schválilo obstaranie zmien a doplnkov č.1 Územného plánu zóny Bratislava, Lamač – Malokarpatské námestie
 • 3/2020  -Príprava projektovej dokumentácie (prvá zmienka v PD)
 •  6/2020 - Schválenie Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu zóny Bratislava, Lamač - Malokarpatské námestie
 • 6/2020 – Stavebné povolenie
 •  7/2021 – Vyhlásenie výzvy na rozšírenie kapacít ZŠ
 • 7.-9./2021 - Verejné obstarávanie 
 • 1/2022 - Schválenie žiadosti o NFP
 • 1/2022 - Prípravné práce k realizácii stavby 
 •  2/2022 - Zahájenie výstavby 
 • 12/2023- Ukončenie výstavby  

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.