V Lamači našlo ubytovanie viacero rodín z vojnou postihnutých oblastí

Vojnový konflikt na Ukrajine prebiehauž viac ako dva mesiace a spolu s ním aj prílev utečencov na naše územie. O systéme pomoci, ktorý Mestská časť Bratislava-Lamač zaviedla sme Vás informovali v aprílovom čísle Lamačana. Zaujímalo nás, čo je v tejto oblasti nové, preto sme kontaktovali miestny úrad s otázkou, ako sa situácia vyvíja s odstupom štyroch týždňov.

Civilná ochrana v Lamači aktivovala núdzové ubytovanie
Väčšina miest a obcí Slovenska dostala v rámci systému civilnej ochrany príkaz na aktiváciu kapacít pre núdzové ubytovanie. Pre Lamač určil Okresný úrad Bratislava povinnosť vytvoriť zázemie pre 50 osôb. Znamená to, že mestská časť musí poskytnúť určité kapacitné možnosti ubytovania a súvisiacej starostlivosti na stanovené obdobie (desať dní). Ide o akúsi prechodnú stanicu, pokiaľ utečenci nezískajú ďalšie bývanie, kde by mohli zotrvať dlhšie. Tento projekt, ktorý prebieha na celom území Slovenska dostal názov Posledná míľa.„Nechceli sme primárne obsadzovať telocvične ani športovú halu, kde sa úspešne rozbehli športové aktivity. Podarilo sa nám uzatvoriť zmluvu s vlastníkmi rodinného domu na ulici Pod Zečákom 78, kde prevádzkujeme zariadenie pre 34 ľudí. Veľmi nám pomohlo občianske združenie All4Ukraine, ktoré sa podieľalo na potrebných úpravách objektu.V spolupráci s Rímskokatolíckou farnosťou Bratislava-Lamač sme v rámci umiestňovania odídencov vytvorili ďalších 16 miest v budove farského centra, kde sa nachádzal vhodný priestor, ku ktorému sme expresne vybudovali sociálne zázemie prostredníctvom komunálnych služieb Lamač. Odídencom v rámci Poslednej míle poskytujeme základnú pomoc v oblasti materiálneho zabezpečenia, stravovania, sociálneho poradenstva ako aj súčinnosť pri podávaní žiadostí pre pomoc v hmotnej núdzi, či ďalšieho ubytovania. Strava je zabezpečená 3 krát denne, z toho jedno teplé jedlo. To zabezpečujeme cez našu zložku spoločného stravovania, vrátane víkendov. Uvedené výdavky si následne bude mestská časť žiadať prostredníctvom okresného úradu na refundáciu,“ vysvetľuje starosta Lukáš Baňacký.
Potrebné materiálne vybavenie bolo realizované aj vďaka daru z Nadácie J&T vo výške 10 000 EUR. Nakúpili smepostele, práčky, chladničky, základné kuchynské vybavenie a ďalšie veci, aby boli priestory funkčné a pripravené na krátkodobých nájomníkom.

Ľudia z Ukrajiny našli zamestnanie aj v rámci služieb mestskej časti

V rámci ľudí, ktorí prechádzajú Centrom pomoci, ktoré je zriadené v rámci Klientskeho centra lamačského úradu, sú vyberaní aj vhodní záujemcovia o zamestnanie. Viaceré Ukrajinky a  Ukrajinci, ktorí našli dočasné útočisko v Lamači tak už pracujú v rámci niektorých útvarov ako je samotné Centrum pomoci, prevádzky Spoločného stravovania, Komunálne služby Lamač, alebo správa zariadení núdzového ubytovania, kde je potrebné zabezpečiť 24 hodinovú službu, evidenciu prichádzajúcich a odchádzajúcich osôb, výdaj stravy a  komunikáciu s miestnym úradom.

Logistické centrum pomáha ľuďom v celom regióne

Materiálna pomoc, ktorú prinášajú darcovia do Centra sociálnych služieb Lamač v budove zdravotného strediska na Malokarpatskom námestí, rovnako ako pomoc vyzbieraná v susedných mestských častiach, putuje do tzv. Okresného logistického centra, ktoré zriadila naša mestská časť v priestoroch OC Bory Mall. Tu dochádza k paletovaniu tovaru a jeho expedície kamiónmi priamo do vojnou postihnutých oblastí a k príprave balíkov pomoci, ktoré sú vydávané ľuďom, ktorí prišli do nášho regiónu a ocitli sa bez základných potrieb. Takáto forma pomoci je dôležitá najmä v prvých dňoch, kým dôjde k stabilizácii takýchto osôb. „Naše logistické centrum vyexpedovalo už viac ako tridsať celokamiónových zásielok na Ukrajinu a pomohlo nespočetnému množstvu prichádzajúcich ľudí. Kolegovia z miestneho úradu, ktorí sú aj členmi našej jednotky CO a dobrovoľníci robia veľmi záslužnú prácu a som na nich hrdý,“ konštatuje starosta.

Dôležité sú aj aktivity podporujúce adaptáciu

Z kultúrneho i jazykového hľadiskanie je Slovenskopre Ukrajincov vzdialenou krajinou. Plnohodnotné začlenenie týchto osôb však predsa len vyžaduje získanie potrebných jazykových znalostí tak detí ako aj dospelých.  Sociálna adaptácia a zmiernenie ťaživého pocitu z núteného opustenia vlastného domova sú tiež oblasti, ktorým je potrebné venovať zvýšenú pozornosť.  Ako nám povedala Michaela Kövári Mrázová, prednostka miestneho úradu: ,, V rámci Základnej školy prebiehajú kurzy slovenského jazyka pre deti z Ukrajiny a vytvorili sme aj priestor pre voľnočasové aktivity klubovou formou. Výhodou je, že v Lamači už takmer dva roky pôsobí gréckokatolícky kňaz z Ukrajiny, ktorý spolu s dobrovoľníkmi rovnako pripravuje voľnočasové aktivity pre mladšie i staršie deti. Veľká vďaka patrí aj dobrovoľníkom z radov Lamačanov, viacerí pomáhajú naozaj veľmi obetavo. Tento druh aktivít budeme aj ďalej rozvíjať a to vo viacerých oblastiach a so zameraním sa na aj na dospelých.“

Rozšíri sa aj Centrum pomoci

V máji sa pripravuje spustenie novej prevádzky v budove spoločnosti Energy Services Slovakiana Malokarpatskom námestí. Vlastník poskytol objekt mestskej časti za symbolické nájomné a za refundáciu energií. Celý objekt sa skladá z dvoch časti. V jednej časti sa bude vybavovať administratívna agenda – presunie sa sem Centrum pomoci z miestneho úradu  a kontaktné miesto pre materiálnu pomoc z centra sociálnych služieb, kde budú aj naďalej pôsobiť pracovníčky ovládajúce ukrajinský jazyk. .Druhá časť bude prevádzkovaná ako komunitné centrum zamerané na voľnočasové aktivity. Budú tam prebiehať herničky pre deti, kreslenie, spev, vyučovanie slovenského jazyka a iné podporné aktivity.  Aktivity pre podporu utečencov tak budú fungovať pod jednou strechou.

Ak chcete pomôcť utečencom, na našom webe v záložke Ako pomôcť Ukrajine nájdete doplnené zoznamy potravín a drogérie, ktoré môžete nosiť na kontaktné miesto pre materiálnu pomoc

! Žiadosti o príspevok na ubytovanie si však aj naďalej budete môcť podávať v Klientskom centre Lamač

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.