Vo farskej záhrade už stoja dva domčeky

Vo farskej záhrade už stoja dva domčeky

Farská charita Lamač získala dotáciu z rozpočtu našej mestskej na vytvorenie priestoru na pomoc núdznym žijúcim v Lamači. V novembri sa tak aj vďaka týmto finančným prostriedkom podarilo postaviť vo farskej záhrade Kostola sv. Margity dva montované domčeky pre účely fungovania charity. Na podporu jej činnosti dobrovoľníci zorganizovali aj decembrové Farské adventné trhy. 
V domčekoch sa sústredí poskytovanie pomoci a konzultácií pre núdznych v pravidelnom čase a postupné rozširovanie škály ponúkanej pomoci z materiálnej a potravinovej aj na finančnú a odbornú - sociálnu, právnu, psychologickú, pedagogickú.
Ježiš je chudobný medzi chudobnými. Ponúka pohľad, ako by farnosť mala vyzerať. Mali by sme sa opýtať, aký záujem máme o chudobných a marginalizovaných, ktorí žijú na perifériách. Tieto myšlienky sa vynárajú ešte o čosi naliehavejšie práve teraz – v období Vianoc. 
Farnosť totiž nemôže byť teleso, ktoré je uzavreté ako múzeum. Je to komunita učeníkov, ktorí sú poslaní do celého sveta, aby ohlasovali Božie slovo nielen ústami, ale aj skutkami milosrdenstva. Práve milosrdenstvo je akýsi lakmusový papier, ktorý nám povie, v akej etape cesty sa farnosť práve nachádza.

Chudoba má veľa podôb
Pokiaľ ide iba o hmotné veci, ako sú napríklad financie, správa farnosti, majetky - často žijeme v schizofrénii, keď samotný správca farnosti  alebo ako komunita uveríme, že tieto majetky a financie máme znásobovať. Týmto strácame zmysel pre skutočné hodnoty a bohatstvá, ktorými sú chudobní.
Podľa evanjelia sú práve títo chudobní tými, ktorí nás privítajú, keď prídeme do Božieho kráľovstva. Chudoba je veľmi široký pojem a má veľa podôb. Chudobný nie je iba ten, ktorému chýbajú peniaze, ale aj ten, ktorého duchovná, sociálna a mentálna stránka je vysušená ako púšť. A preto chceme byť tu a teraz pre akúkoľvek podobu tejto chudoby. Našimi aktivitami chceme vytvoriť komunitu ľudí, ktorí budú odberateľmi služieb, alebo sa odhodlajú slúžiť iným. Ide nám o komunitu, ktorá evanjelizuje, počúva, ale aj ohlasuje dobrú novinu. Ježiš počas života prešiel životom a konal dobro. Naša komunita by mala byť spoločenstvom, ktoré prijíma dobro z Ježišových rúk a zároveň toto dobro dáva druhým. Každý sa môže pripojiť na konanie dobra. Nevzdávajte sa, lebo ste krásni v tom vašom úsilí konať dobro.

Pokojné sviatky
Drahí Lamačania, nachádzame sa v období adventu. Pre každého z nás advent znamená niečo iné, každý môže do tohto obdobia vložiť seba. Pre mňa osobne je to obdobie túžby. Človek pozná ten cit, vie čo to je túžba. Túžime po všetkom, po láske, po milosrdenstve, po prítomnosti, po mnohých veciach. Je to čas túžby a zároveň smädu. Človek je schopný hľadať prameň len vtedy, keď má smäd. Je to univerzálna dimenzia, o ktorej taktiež hovorí Saint Exupéry v Malom princovi.
Rád by som vám zaželal milostiplné vianočné sviatky a do nového roka 2024 veľa pokoja a trpezlivosti. Želám si, aby mali ľudia trpezlivosť sami pre seba. Aby neboli takí uponáhľaní, a to mám na mysli aj seba. Želám vám, aby ste boli spokojní s maličkými darmi, ktoré dostávame každý deň. Aby ste neočakávali niečo veľké.

Pridáte sa?
Ak by ste sa radi pridali k dobrovoľníkom a priložili ruku k dielu, pošlite váš kontakt na farskacharitalamac@gmail.com. Môžete poslať aj finančnú platbu na účet: SK40 0900 0000 0051 6504 0345 do poznámky: charita.
Farár Leonard Pawlak, (mag)

 

 

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.