Výtlky opravujeme špeciálnou ekologickou technológiou

Výtlky opravujeme špeciálnou ekologickou technológiou

V decembri začala naša mestská časť s postupnou opravou defektov na cestách na jej území. Práce sme rozdelili na dve etapy. Do konca roka 2021 sme sa venovali jednotlivým výtlkom na cestách a chodníkoch, ktoré sa nachádzajú v centrálnej časti Lamača, ako aj na Ledinách, Studenohorskej ulici a na ulici Pod Zečákom. Počas druhej etapy, ktorá sa začne už v novom roku, sa sústredíme na rozsiahlejšie opravy, do ktorých spadá Cesta na Klanec, Vysokohorská ulica, chodníky pri Dome seniorov Na barine a ďalšie. Samozrejmosťou je taktiež dokončenie Zlatohorskej ulice, ktorá už viac ako rok prechádza masívnou premenou, ktorej súčasťou je výmena vodovodu, plynovodou a oprava kanalizácie.

Dôležitým a mimoriadne aktuálnym aspektom opravy je ekológia, ktorá ju sprevádza. Vybrali sme totiž ekologický spôsob opráv, čo nebolo v minulosti zohľadnené. „To znamená, že sa vo veľkej miere využíva recyklát z pôvodnej vozovky. Vďaka tomu odpadávajú náklady na nový asfalt, frézovanie, zvýšený hluk, prašnosť a celkový diskomfort obyvateľov bývajúcich v blízkosti. Táto technológia je nielen lacnejšia a ekologickejšia, ale umožňuje nám aj prácu v horších poveternostných podmienkach, až do mínus desiatich stupňov,“ hovorí starosta Lukáš Baňacký. Paradoxne, čím chladnejšie, tým lepšie. V lete je totiž potrebné dlhšie čakanie na tuhnutie asfaltu, kdežto v zime je povrch vozovky okamžite tuhý a pripravený na užívanie.

Ako to funguje?

Pri úprave výtlkov špecializovaná firma používa prístroj, ktorý pracuje s technológiou infražiarenia. Aby ste si to vedeli lepšie predstaviť, funguje ako akási žehlička, ktorá sa nahreje až na teplotu 1500 stupňov  a priloží sa na asfalt, ktorý do 15 minút rozpustí. Potom prichádza pracovník firmy, ktorý manuálne premieša starý asfalt s novým, povrch uhladí a prejde po ňom valcom. Prakticky okamžite po tomto zásahu môžu po mieste prechádzať autá aj chodci.