Zmeny v MHD sa Lamačanov dotkli. Čo ďalej?

Zmeny v MHD sa Lamačanov dotkli. Čo ďalej?

Augustové úpravy MHD si okrem zlepšení, akým je skrátenie intervalu spojov liniek 63, 37 a častejšími spojmi na Bory, vyslúžili aj kritické reakcie. Témou je zrušenie linky 130, obmedzenie spojov na linke 23, ako aj pretrasovanie linky 30, ktorá dnes premáva z Patrónky cez Segnáre, Vrančovičovu, Podháj a Bory do Dúbravky. Problematicky je vnímaný aj častý prejazd spojov linky 30 po Vrančovičovej a obmedzenie obslužnosti zastávky Segnáre.
Časť nespokojných Lamačanov zareagovala podnetmi a vzniklo hneď niekoľko petícií. Zisťovali sme, v akom sú stave.
Dve petície žiadali predĺženie linky číslo 30 pod Most SNP a jedna z nich aj zlepšenie intervalu linky 23. Podľa informácií od Petra Bublu z Magistrátu hlavného mesta však v čase našej uzávierky tieto petície neboli mestu doručené.  
Ďalšia petícia s 215 podpismi bola doručená našej mestskej časti a týkala vylúčenia prejazdov vozidiel MHD po Vrančovičovej ulici. Mestská časť Bratislava-Lamač k petícii pripojila svoje podporné stanovisko a postúpila ju hlavnému mestu SR Bratislave, ktoré je správcom ulice a objednávateľom výkonov MHD. Vo svojom následnom stanovisku mesto odôvodňuje prevádzku MHD po Vrančovičovej ulici lepšou efektivitou spojov s šetrením verejných zdrojov. 
Zároveň sme obdržali petíciu za zníženie maximálnej rýchlosti na Vrančovičovej ulici. Tá obsahuje 192 podpisov a mestská časť Bratislava-Lamač sa okrem podporného stanoviska zúčastnila aj na stretnutí so zástupcami hlavného mesta k zmene organizácie dopravy smerujúcej k upokojeniu premávky na viacerých uliciach. Hlavné mesto súhlasí so znížením najvyššej dovolenej rýchlosti na Vrančovičovej ulici zo súčasných 50 km/h na 30 km/h. Vypracovanie projektu organizácie dopravy s vytvorením zóny najvyššej dovolenej rýchlosti 30 km/h, osadenie spomaľovacích vankúšov na ulici Vrančovičova má teda hlavné mesto zaradené v zozname úloh a pozitívne zmeny očakávame na jar budúceho roku. 

Čo požaduje naša mestská časť?

Popri aktívnych obyvateľkách a obyvateľoch koná aj naša mestská časť. Tá absolvovala sériu stretnutí s vedením mesta a DPB na tému zmien v MHD na ktorých argumentujeme aj dátami zozbieranými priamo z terénu. Požadujeme napríklad prehodnotenie skrátenia linky 30 po Patrónku a hľadanie modelu prekrývania liniek 30 a 37 tak, aby sa priamo pod most SNP dalo bez prestupu dostať nielen zo Záhorskej Bystrice, ale aj z Lamača. Okrem zavedenia 15 minútových intervalov presadzujeme návrat linky 30 do pôvodnej trasy a zavedenie samostatnej linky 123, ktorá bude cez Bory premávať medzi Lamačom a Dúbravkou.
Dopravnému podniku a mestu sme ponúkli verejné stretnutie s obyvateľmi, kde budú môcť objasniť logiku zmien a vypočuť si podnety priamo od našich obyvateľov. Počas tohto stretnutia sa bude vyhodnocovať aj dopad zmien a následne ich možné úpravy. O presnom dátume budeme informovať. 
FOTO: IMHD.SK

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.