Podľa koho sú pomenované ulice v Lamači?

Podľa koho sú pomenované ulice v Lamači?

Bakošova ul.
 Ján Bakoš (2.3.1890 Modra – 24.1.1967 Kolín, Česko) bol slovenský orientalista, semitológ, arabista, vysokoškolský pedagóg a prekladateľ. Stal sa zakladateľom modernej slovenskej orientalistiky. Vychoval prvú generáciu slovenských arabistov, od roku 1953 bol akademikom Slovenskej akadémie vied, v roku 1960 založil Kabinet orientalistiky SAV. Komentovala prekladal diela starých sýrskych, arabských a hebrejských filozofov. Preložil z arabčiny do francúzštiny dielo Ibn Sínu (Avicena).

Havelkova ul.
 
Karol Havelka (13.1.1900 Brno – 15.9.1970) – stavebný inžinier, betonársky odborník českého pôvodu, ktorý celý svoj aktívny život prežil na Slovensku. V roku 1940 začal prednášať o betónových konštrukciách a mostoch. Založil Ústav betónového staviteľstva a stal sa jeho riaditeľom. Podarilo sa mu založil betonársku školu na Slovensku. Je zakladateľom a mnohoročným riaditeľom Ústavu stavebníctva a architektúry  (ÚSTARCH) Slovenskej akadémie vied a aktívne sa podieľal na výskume v tejto oblasti. Je autorom a viacerých projektov statiky, napr. vodojemu v Trnave.

Heyrovského ul.
 Jaroslav Heyrovský (20.12.189 Praha – 27.3.1967 Praha) bol český fyzikálny chemik, v roku 1959 ocenený Nobelovou cenou za chémiu. Venoval sa hlavne polarografii.

Rácova ul.
 Ján Rác bol predsedom Obvodovej rady Národného výboru Bratislava IV. – Lamač za KSS v roku 1948.

Rajtákova ul.
 Pavel Rajták bol protifašistický bojovník v hodnosti kapitána, spolu s desiatnikom J. Krošlákom zorganizovali pokus o útek z tzv. Slovenského štátu. Boli príslušníkmi 10. letky v Nitre, čatár P. Rajták a desiatnik J. Krošlák sa pokúsili o útek lietadlom Š-328. Obidvaja boli mechanici, azda preto nezvládli pilotáž a ešte nad Slovenskom vyskočili padákom, pričom J. Krošlák zahynul. Pilotoval vojak Pavel Rajták, ten prežil a bol uväznený, neskôr padol pri Martine.

Skerličova ul.
 Skerlič (16. storočie) bol chorvátsky zakladateľ Lamača v 16. storočí. V roku 1506 pracovali v kameňolome Sidina lámači kameňa menom Ján a Lukáš. Boli chorvátskeho pôvodu. Preto sú v nemčine vedených spisoch zapísaní pod menami Hanns Krabat a Janny Krabat (Chorvát). Pravdepodobne sa usadili v oblasti dnešného Lamača. V roku 1517 sa narodil Mikuláš Skerlič, ktorého rodičia postavili prvé domy v Lamači. Vznik Lamača datujeme do roku 1506 a chorvátskeho lámača kameňa Jána, prípadne Lukáša, považujeme sa otca Mikuláša Skerliča. 

Stanekova ul.
 Ivan Stanek (5.12.1915 Záriečie pri Púchove – 6.2.1972 Bratislava) – lekár, biológ, profesor na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, prednosta Histologicko-embryologického ústavu Lekárskej fakulty UK. Stal sa zakladateľom slovenskej histologickej školy, založil pracovisko s tkanivovými kultúrami, do výskumu zaviedol nové experimentálne metodiky, filmovanie buniek, eletrónkovúmikroskopiu. Napísal knihu Embryológia človeka, ktorá je základnou literatúrou pre študentov medicíny. Pochovaný je v bratislavskom Krematóriu.

Valentína Matrku ul.
 Valentín Matrka (1907 – 1980) bol najmladší lamačský richtár, predseda národného výboru, poslanec  a tiež politicky prenasledovaný občas. Jednoduchá pamätná tabuľa s jeho reliéfnym portrétom bola osadená na fasáde domu na Vrančovičovej 32, kde býval. Od minulého roku ju nájdete na našom miestnom úrade. 

Vrančovičova ul.
 Blažej Vrančovič bol jedným z prvých osadníkov Lamača.

 

Pokračovanie v ďalšom čísle.
 Informácie pochádzajú z knihy Osobnosti ulíc Bratislavy, ktorú vydal Mestský ústav ochrany pamiatok.

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.