Bitka pri Lamači

Bitka pri Lamači

9-10. októbra sa na lúke pred bratislavským krematóriom uskutočnila rekonštrukcia historickej bitky z roku 1866 „Bitka pri Lamači“, ktorú už dlhé roky organizuje občianske združenie B-S 13/Stoh.

Touto akciou organizátori priblížili obdobie druhej polovice 19. storočia v srdci Európy – v Bratislave, kedy sa odohrala posledná bitka pruskej-rakúskej vojny, v ktorej na oboch stranách padlo niekoľko sto vojakov. Ich telá boli pochované v okolí Lamača, Dúbravky a na návrší Kamzíka.

Počasie vyšlo dokonale, čo prilákalo množstvo zvedavých divákov. Súčasťou bohatého programu bolo aj varenie pruského gulášu, komentované ukážky vojakov historických jednotiek, detská bitka pri Lamači, výcvik vojenskej kavalérie, večerný vojenský dobový tábor, ako aj nedeľný pietny akt pri pomníku z prusko-rakúskej vojny roku 1866.

Lamačanov potešil aj uniformovaný sprievod, ktorý išiel v nedeľu ráno od cintorína po Vrančovičovej ulici až ku Kostolu sv. Margity.