Poslanecká anketa

Poslanecká anketa

Letné dvojčíslo nášho magazínu je ideálnym miestom na anketu volených zástupcov. Poslancov miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Lamač a poslanca mestského zastupiteľstva sme sa opýtali túto otázku: 

Ako hodnotíte prvý polrok? (Malé aj veľké úspechy)

Pavol Čech, poslanec miestneho zastupiteľstva

Môžem skonštatovať, že spolupráci v rámci nového volebného obdobia je zatiaľ konštruktívna a operatívna. Potešilo ma, že členovia Komisie výstavby, územného rozvoja a dopravy zaujali pozitívne stanovisko k mojej priorite. Tou je vyhliadková veža na kopci Háj. Objednali sa drony na zmapovanie priestoru, boli sme si už pozrieť vhodné umiestnenie. Chceli sme kopec zrevitalizovať, aby bol zaujímavý aj pre turistov, cyklistov či rodičov s deťmi. V rámci veže taktiež plánujeme prevádzkovať vysunutú haluškáreň, dokonca už mám aj vybratého vynikajúceho kuchára. V areáli by mali pribudnúť ovce, ktoré by spásali okolitý kopec a vznikol by nám tak mikrosalaš. Chcel by som, aby sa veža stala dominantou Lamača.
 Dobrou správou je taktiež chystané pokračovanie projektu canisterapie v DS Lamač Na barine. V minulosti chodievali za našimi seniormi v spolupráci so Slobodou zvierat dvakrát do týždňa psy, ktoré im robili spoločnosť. Starkí ich mohli pohladkať a tí mobilnejší aj vyvenčiť v okolí. Bol to úspešný projekt s pozitívnou odozvou. Tento rok by som ho rád zopakoval, už som sa dohodol na spolupráci s riaditeľom DS Lamač aj s riaditeľkou Slobody zvierat.
 Teší ma napredovanie a výborná spätná väzba na kynologický klub pri budove „trasláku.“ Ten vznikol z mojej iniciatívy a s radosťou sledujem, ako sa v ňom, najmä počas víkendov, stretávajú desiatky psíčkarov. Na druhej strane ma mrzí, že ešte stále nie je vyprofilovaná cyklocesta do Záhorskej Bystrice. Dúfam, že sa mi podarí pohnúť aj s touto prioritou. Všetkým Lamačanom želám pekné leto.

Veronika Hagovská, poslankyňa miestneho zastupiteľstva

Nadstavba základnej školy je stále najväčším aktívnym projektom a priznám sa, že som sa spočiatku mierne obávala, že nám na realizáciu iných aktivít neostane veľa kapacít. Opak je však pravdou a veľmi sa teším, koľko sa toho v Lamači deje. Z oblasti životného prostredia, ktorá je naďalej mojou srdcovkou, spomeniem napríklad pokračujúcu úpravu verejných priestorov, výmenu a opravu lavičiek, začali sa čistiť ulice vďaka efektívnej strojovej technike, komunálne služby majú ďalšie nové vybavenie, manažmentom čiernych skládok sa ich počet znižuje, časť strechy na novej jedálni ŽŠ by mala byť zelená. Vďaka aktualizácii Akčného plánu PHSR sme získali možnosť efektívnejšie sa uchádzať o rôzne dotácie a výzvy. Pozitívne vnímam, že plánujeme aj projekty, ktoré obsahujú tzv. zelenú a modrú infraštruktúru adaptačných opatrení na zmenu klímy. Pokračujeme v aktivitách ohľadom tepelného hospodárstva a energetickej koncepcie. 
 Veľa aktivít sa deje aj v mojej druhej najobľúbenejšej téme. Tou je komunitný rozvoj. Teším sa podpore mestskej časti v tejto oblasti, aj v pokračujúcich krokoch smerom k budovaniu komunitného centra. Vnímam tiež aktivity z ďalších oblastí fungovania v Lamači. Páčia sa mi nové formáty kultúrnych podujatí, opatrenia na úseku dopravy s cieľom dopravu upokojovať, oprava schodov pri Tescu, pokračujeme v plánoch s rekonštrukciou starej pošty, starosta nedávno podpísal stavebné povolenie pre budovanie cyklomosta Lamač- Dúbravka. 
 Na záver ešte doplním, že si cením aj veľmi dobrú spoluprácu miestneho úradu s poslankyňami a poslancamimiestneho zastupiteľstva. 

Matúš Harmaňoš, zástupca starostu a poslanec miestneho zastupiteľstva

V rámci kompetencií zástupcu starostu mám na starosti aj kultúru, ako poslanec som predseda komisie výstavby a dopravy.
 Rok sme začali koncertom Mily Medvedovskej a Daniela Špinera, vo februári bola výstava HERstory o silných ženách a permakultúrna prednáška Vyťažte zo svojej záhrady maximum. V marci koncert k MDŽ, prednáška o fungovaní mozgu a detské divadlo Kolobeh vody. V apríli baletné predstavenie pre seniorov v SND, prednáška o zdravom jedle, divadlo pre deti Kedy stromy spievajú a v spolupráci s RC Obláčik sme pripravili Noc s Andersnom a Jarnú burzu.
 V máji ku Dňu matiek tanečný latino workshop pre ženy, hostili sme celoslovenskú súťaž v sudoku a Majstrovstvá BSK v Karate, divadielko pre deti Rozprávkový autobus. V júni sme oslávili MDD, organizovali športové popoludnie, privítali medzinárodný futbalový turnaj Bogy Cup a zorganizovali nové podujatie určené na podporu miestnych gastroprevádzok s názvom Lamačská sedmička. Leto bude tiež pestré, pripravili sme štyri komorné koncerty Pod lipami, pivný festival, s RC Obláčik chystáme Prečítané leto, čakajú nás malé a veľké hody.
 V rámci dopravy sa podarilo dotiahnuť opatrenia, ktoré sa rozbehli ešte v minulom volebnom období. Upokojenie dopravy na Bakošovej ulici a riešenie tranzitu cez starý Lamač. Čakajú nás ešte úpravy v rámci sídliska, pribudnú nové spomaľovače.
 V rámci stavebných úprav sme obnovili dve schodiská na Malokarpatskom námestí pri potravinách, blížime sa do finále s rekonštrukciou základnej školy.

Petronela Klačanská, poslankyňa miestneho zastupiteľstva

Veľmi ma teší, že za niekoľko prvých mesiacov tohto volebného obdobia sa darí posúvať mestskú časť postupnými krokmi ďalej. V oblasti kultúry narástol počet podujatí, konali sa podujatia v spolupráci s aktívnymi občianskymi združeniami, ktoré sú medzi obyvateľmi obľúbené, či už išlo o športové alebo tematicky ladené akcie. Čo ma nesmierne teší a chcela by som poďakovať všetkým zainteresovaným stranám je spolupráca, angažovanosť viacerých združení za účelom vytvorenia podujatí pre širokú verejnosť. Takáto spolupráca na komunitnej úrovni upevňuje vzťahy naprieč celým Lamačom. 
 Ďalším pokračujúcim projektom je nadstavba budovy základnej školy, ktorá sa nenávratne blíži k jej finalizácii a po zariadení novovytvorených tried, budú mať žiaci nielen nový priestor na výučbu, ale i na stravovanie v jedálni a opätovne vybudované šatne. Tento projekt zďaleka nie je jednoduchý, a preto oceňujem angažovanosť starostu i ostatných pracovníkov úradu, bez ktorých by takýto progres v projekte nenastal.
 Koncepčne sme začali pristupovať aj k všeobecne záväzným nariadeniam a iným dokumentom tak, aby boli v súlade s aktuálnou legislatívou, ale i aktuálnou situáciou Lamača.
 V neposlednom rade oceňujem malé intervencie v území Lamača, vďaka ktorým sa nám zvyšuje kvalita každodenného života. Krásnym príkladom sú roky zanedbané a neriešené schody na námestí, cez ktoré denne prejdú desiatky Lamačanov. Takéto menšie zásahy alebo riešenia menších problémov je potrebné riešiť promptne, inak majú vyššie ekonomické dôsledky na rozpočet MČ, a preto som rada, že starosta Igor Polakovič spolu s vicestarostom Matúšom Harmaňošom aj tieto, možno niekedy neviditeľné veci, neignorujú. 

Alexandra Kriššová, poslankyňa miestneho zastupiteľstva

Rýchly, plný zmien a „neviditeľnej“ práce. Uplynulý polrok hodnotím ako jeden z najnáročnejších, čo sa týka času. Na splnenie mojich predvolebných sľubov, samozrejme, nestačil, ale veľa vecí sa dalo do pohybu a je to beh na dlhé trate.
 Začiatkom roka sa konečne podarilo zverejniť zmluvu s dodávateľom tepla v Lamači. Aktívni obyvatelia majú teraz možnosť kedykoľvek si overiť, aké sú jej podmienky a aké sú práva a povinnosti oboch zmluvných strán.
 Uzneseniami som iniciovala kontrolu plnenia nájomných zmlúv, dodržiavania informačného zákona, sťažností a petícií. Ako predsedníčka komisie financií, legislatívy a podnikateľských aktivít si uvedomujem náročnosť tohto roku kvôli projektu dokončenia školy. Preto, s podporou členov komisie, sme odporučili úradu šetrenie nákladov v oblastiach, kde je na to priestor. Pre transparentnejší prehľad príjmov, ale aj výdavkov v rozpočte, som pánovi kontrolórovi navrhla skontrolovať výber miestnych daní a poplatkov a výdavkov úradu.
 V apríli schváleným uznesením sa ukončila kontrola u dodávateľa tepla od r. 2019. Výsledok kontroly sa ešte dopĺňa. V nasledujúcom období sa budú kontrolovať skutočnosti uvedené v správach o stave, úrovni a rozvoji tepelného hospodárstva MČ BA-Lamač.
 Aktívne som komunikovala s obyvateľmi a informovala ich o aktuálnom stave riešenia problematiky tepelného hospodárstva a podmienkach realizácie výmeny rozvodov. Po vyúčtovaní za r. 2022 som poskytla niekoľko konzultácií a odporúčaní na úspory.
 Teším sa na ďalšie výzvy...

Petra Mitašíková, poslankyňa miestneho zastupiteľstva 

Máme za sebou poslaneckú kontrolu projektu nadstavby ZŠ, ktorý aktuálne odčerpáva prevažnú časť zdrojov miestneho rozpočtu.  Vďaka veľkému nasadeniu miestnej samosprávy projekt postupuje dobre. Na tomto mieste si dovolím poďakovať za trpezlivosť pedagógom, rodičom i samotným žiakom. Škola získa krásne moderné priestory s nádherným výhľadom. V rámci konkurzu koncom mája obhájila post riaditeľky našej MŠ Mgr. Barbora Liptáková. 
 Aj napriek napätým financiám sa v Lamači uskutočnilo množstvo inovatívnych kultúrnych a športových podujatí. V rámci miestnych zastupiteľstiev sme schválili predĺženie nájmov sociálnych bytov, pridelenie JFP občanom v núdzi i dotácie na podporu relevantných žiadostí lamačských združení v oblasti kultúry, športu a sociálnych vecí. 
 S lamačskými dobrovoľníkmi neúnavne od vypuknutia vojny na Ukrajine pomáhame v integrácii vojnových utečencov, mám a detí z UA. S dobrovoľníckymi učiteľmi sme upratali našu miestnu knižnicu. Od marca sme s podporou miestnej samosprávy rozbehli nový krásny projekt Komunitnú školu spevu „Musica al cuore“ pod vedením dirigentky Mily Medvedovskej. Lamačania chodievajú raz do týždňa spievať (od júla v utorky od 18.00 v kine Lamač). V spolupráci s lamačským o.z. Čarodejník z krajiny sme na tento projekt získali financie vďaka podpore Nadácie Televízie Markíza na zakúpenie nového elektrického klavíra. V rámci matchingovej schémy na nástroj prispeje aj naša miestna časť a už teraz sa teším na jeho slávnostné uvedenie v našom kine Lamač.  

Mária Šimončičová, poslankyňa miestneho zatupiteľstva

Oproti postaveniu zamestnanca miestneho úradu pozícia poslanca nadobúda pre mňa ešte väčšiu zodpovednosť a úplne iný rozmer. Ja môžem hovoriť iba o malých úspechoch, aj keď vzhľadom na to, že v miestnom zastupiteľstve (MZ) som vo výraznej menšine (oproti 5 poslancom z jedného klubu), aj tie pokladám za veľký úspech.
 Počas tohto obdobia sme rokovali a rozhodovali o rôznych závažných aj menej závažných témach, či finančne náročných bodoch, ktoré ovplyvňujú chod nášho Lamača a ktoré v konečnom dôsledku zasiahli peňaženky obyvateľov Lamača. Išlo napr. o VZN o výške príspevku nákladov v MŠ, v ŠK detí a zariadeniach ŠS..., kde bola v MŠ navrhnutá výška príspevku na 1 dieťa/50 €. Rokovaniami, faktami a odôvodňovaním sa mi podarilo zjednať kompromis aspoň pre viacdetné rodiny. Ďalším návrhom bolo zvýšenie dane za psa v RD z 5 € na 30€ a v BD z 33€ na 60 €. Nakoniec sme schválili sumy: za RD-20€ (seniori 10€) a BD -50 € (seniori-25€).Niekoľko krát som upozornila vedenie MČ, že oproti minulým rokom MČ organizuje málo kultúrnych podujatí. Vzhľadom na to, že MČ od obyvateľov k tejto téme neobdržala žiadne podnety, pokladá počet ňou organizovaných podujatí za optimálny, a to aj možno vďaka tomu, že je nárast podujatí organizovaných OZ a klubmi pôsobiacimi na území Lamača.Väčším úspechom pre mňa je prísľub starostu, že zvolá verejné zhromaždenie k navrhovaným riešeniam na zhoršujúcu sa dopravnú situáciu v Lamači a k navrhovanej parkovacej politike. Pevne verím, že sa nám v tomto ťažkom období so vzájomnou spoluprácou a snahou robiť kompromisy s vedením MČ a s ostatnými poslancami podarí robiť veci v prospech Lamača a Lamačanov.

Igor Polakovič, starosta a poslanec mestského zastupiteľstva  

Asi najviac ma teší, že aj napriek ťažšiemu obdobiu pokračuje mesto aj naša mestská časť v zlepšovaní verejných priestranstiev. Najnovším príkladom vynikajúco zvládnutého priestoru je obnovená fontána na Námestí slobody. Po šestnástich rokoch je opäť funkčná, protišmykový povrch teší deti a upravené okolie láka všetky generácie.
Postupne sa menia viaceré verejné priestory, nielen v centre mesta. Dlažba nahrádza starý asfalt a pribúdajú stromy. Aj v Lamači začalo hlavné mesto s komplexnou opravou ulice Lediny. Vymenili sa obrubníky, vydláždili chodníky a spravil nový asfaltový povrch cesty. Práce prebiehali podľa projektu z dielne Metropolitného inštitútu Bratislavy.
Jednou z maličkostí, ktorá však má veľký efekt na život Lamačanov, bola oprava schodísk pri predajni TESCO Expres na Malokarpatskom námestí, ktoré boli už dlho v katastrofálnom stave. Ich výmena bola preto zaradená medzi prioritné projekty. Na námestí pribudli lavičky v kaskádach, pod lipami prenosné stoly a stoličky a večerné žiarovkové osvetlenie. 
Odskúšali sme si aj strojové čistenie lamačských ulíc. Ručnú prácu s lopatou, motykou a hrablami nahradili dva výkonné stroje. Jeden s “agresívnou” drôtenou kefou určený na likvidáciu buriny na obrubníkoch, druhý klasický zametací stroj, ktorý sme doteraz mohli vidieť iba na magistrátnych cestách. Od teraz by sme radi takto čistili všetky naše ulice.
Veľkou radosťou, no tento raz celo-slovenského významu, je pre mňa novozrekonštruovaná Slovenská národná galéria. Jej návštevu odporúčam aj vám, konečne máme v Bratislave kultúrny bod na svetovej úrovni.

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.