Zlepšujeme život psičkárom

Zlepšujeme život psičkárom Myslíme aj na obrovskú komunitu psíčkarov, ktorá je v Lamači silno zastúpená. A aby sa nám tu všetkým spolu dobre žilo, zamerali sme sa na vnútroblok Bakošova / Na barine, ktorý prechádza najväčšou zmenou. Tá vychádza priamo z procesu participácie, počas ktorého od vás zaznievali rôzne požiadavky. 
Vnútroblok sa teda delí na akési tri pomyselné zóny. V jednej sa nachádza fungujúce venčovisko, ďalšou je plocha smerom k športovej hale, kde je voľný pohyb psa povolený a plocha s vysadenými stromami a kvetinami, kde musíte mať psa na vôdzke. Tou treťou je komunitný park oproti Domovu seniorov Na barine, ktorý je oplotený a platí v ňom zákaz vstupu so psom. Môžete si v ňom pokojne usporiadať piknik a rozložiť deku
V septembri sme dokončili oplotenie venčoviska. Pôvodný plán sme podstatne rozšírili, aby tam bol oveľa väčší výbeh pre psov. Domáci miláčikovia tak majú svoj priestor, v ktorom nebudú ohrozovať, obmedzovať či strašiť ľudí, ktorí majú pres psami rešpekt alebo dokonca strach.
„Náklady na nové venčovisko však nezarátavame do nákladov na psa, lebo ho vnímame ako verejný priestor. Taktiež pracujeme na vzniku aplikácie na evidenciu psov, čo veľmi vítam. Je dôležité domácich miláčikov evidovať a platiť dane, aj preto, lebo tí, ktorí psov nemajú, dotujú tieto náklady,“ pripomína miestna poslankyňa a predsedníčka Komisia životného prostredia a hospodárskej stratégie Veronika Hagovská.

Ako sa mení daň za psa od 1.1.2024?
Od 1. januára 2024 nadobúda účinnosť nové všeobecne záväzné  nariadenie , ktoré po 15 rokoch mení sadzbu dane za psa.  To zohľadňuje tak infl áciu, ako aj náklady spojené s budovaním  bezpečných venčovísk a likvidáciu exkrementov. Sadzba bude  takáto:
a) 50,- EUR za psa chovaného v bytovom dome,
b) 20,- EUR za psa chovaného v rodinnom dome, stavbe na individuálnu rekreáciu a iných nehnuteľnostiach.
Sadzba sa znižuje o 50 % v prípade, ak je vlastníkom psa alebo držiteľom psa fyzická osoba, ktorá je poberateľom starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku.
Od dane je oslobodený pes, ktorého vlastníkom alebo držiteľom je fyzická osoba, ktorá je držiteľom preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu.

Schválené nariadenie upravuje pohyb psov
Na septembrovom zasadnutí miestneho zastupiteľstvo bolo schválené všeobecne záväzné nariadenie o niektorých podmienkach držania psov na území mestskej časti Bratislava-Lamač. Hlavnou motiváciou predloženia tohto návrhu bola úprava doterajších plôch, na ktorých bol voľný pohyb psov zakázaný a plôch, na ktorých sa upravuje voľný pohyb so psom. 
Voľný pohyb psov je teda zakázaný na verejných priestranstvách označených zákazom voľného pohybu psov. 
Voľný pohyb psa je zakázaný  v priestore okolia jazierka na ulici Na barine; v areáli Kostola sv. Margity a v parčíku pri Kaplnke sv. Rozálie, na Malokarpatskom námestí, v parčíku za bytovými domami na  Studenohorskej ulici 5 – 7, v priestore trhoviska pred budovou miestneho úradu a vo vnútrobloku ulíc Bakošova a Na barine okrem plochy určenej pre voľný výbeh psov. 
Vstup so psom je zakázaný do areálov detských ihrísk a športových ihrísk; do priestorov budovy zdravotného strediska, do priestorov Kultúrneho centra Lamač, do priestorov budovy miestneho úradu, do areálov školských a predškolských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti,  do areálu cintorína, do priestorov predzáhradky zariadenia pre seniorov na ulici Na barine 5, do priestoru komunitného parku vo vnútrobloku ulíc Bakošova a Na barine a do priestoru vyznačených plôch pre opeľovače.

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.