Operatívne výruby a orezy po kalamite

Operatívne výruby a orezy po kalamite

Intenzívne decembrové sneženie polámalo niekoľko stromov na území našej mestskej časti. Kolegovia z Komunálnych služieb Lamač a z Dispečingu Lamač zasahovali operatívne ešte počas kalamity na konci Studenohorskej ulice, kde museli vyrúbať strom. Ďalšie výruby sa udiali cez víkend na Bakošovej ulici, ako aj pri jazierku Na barine. Konáre orezávali na viacerých miestach na Bakošovej ulici a v areáli Materskej škôlky na Heyrovského ulici. 

Keď zbadáte zlomený konár či spadnutý strom, neváhajte nás prosím okamžite kontaktovať na čísle patriacemu Dispečingu Lamač:

0948/337 317 alebo e-mailom na adrese dispecing@lamac.sk.