Príspevok na prepravu ŤZP

Príspevok na prepravu ŤZP

Vedeli ste, že osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) môžu na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny požiadať o peňažný príspevok na prepravu? Príspevok slúži na zabezpečenie prepravy osoby s ŤZP na jej pracovné, vzdelávacie, rodinné alebo občianske aktivity, ak je odkázaná na individuálnu prepravu autom. Ako zistíte, či naň máte nárok?

Peňažný príspevok sa poskytne vtedy, ak je osoba s ŤZP odkázaná podľa komplexného posudku na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom. Alebo ak sa má preprava osoby s ŤZP vykonať v čase, keď auto, na ktorého kúpu sa poskytol peňažný príspevok nie je technicky spôsobilé na premávku. Taktiež ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vydá rozhodnutie o priznaní peňažného príspevku a toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť. Rovnako aj v prípade ak osoba s ŤZP na svoje pracovné aktivity, vzdelávacie aktivity, rodinné aktivity alebo občianske aktivity využíva prepravu zabezpečovanú osobou, ktorá má oprávnenie na vykonávanie prepravy, obcou alebo registrovaným poskytovateľom sociálnych služieb.

Osoba s ŤZP je podľa posudku odkázaná  na individuálnu prepravu autom, ak sa pre ťažkú poruchu mobility nie je schopná dostať k MHD, nastupovať do nej, vystupovať či udržať sa v nej počas jazdy. Taktiež ak sa pre duševnú poruchu s často opakujúcimi sa prejavmi agresivity, neovládateľného alebo nepredvídateľného správania nie je schopná prepravovať sa vozidlom MHD. Tak isto aj keď sa nie je schopná kvôli ťažkej poruchy zvieračov prepravovať vozidlom MHD. 
Podmienka využívania auta na pracovné aktivity je splnená aj vtedy, ak osoba s ŤZP podniká, prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť v mieste svojho trvalého pobytu.

Peňažný príspevok naopak nie je možné poskytnúť, ak je osoba s ŤZP vlastníkom alebo držiteľom auta, ak jej príjem prevyšuje päť násobok sumy životného minima či ak sa jej už poskytuje peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky auta.

Výška príspevku

Peňažný príspevok je možné poskytnúť mesačne najviac vo výške 51,02 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, čo je 119,61 €. Výška príspevku sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od preukázaných nákladov na prepravu a od príjmu osoby s ŤZP.

Žiadosť o príspevok

Žiadosť o priznanie peňažného príspevku sa podáva písomne na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa. V prípade hlavného mesta sa úrad nachádza na Vazovovej 7/A. Kontakt: 02/20443862, mail: ba@upsvr.gov.sk.

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.