Stromčeky odložte do ohrádok

Stromčeky odložte do ohrádok

Po minuloročnom pilotnom projekte v našej mestskej časti prichádza hlavné mesto Bratislava v spolupráci so spoločnosťou Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) s novým spôsobom  celoplošného zberu vianočných stromčekov zo všetkých mestských častí.

Svojím vianočným stromčekom tak môžete dať druhú šancu a tým prispieť k čistote a udržateľnosti v Bratislave. Inštalácia ohrádok sa začala v polovici decembra, Bratislavčania vďaka tomu vedia využiť na odovzdanie „použitého“ stromčeka viac ako 500 ohrádok.

Odzdobené stromčeky môžete umiestňovať v našej mestskej časti do drevených ohrádok určených na tento účel. Dá sa tak urobiť po Vianociach, najneskôr však do 11. februára. Stromčeky bude OLOzbierať podľa harmonogramu uvedeného priamo na tabuľke príslušnej ohrádky.

Novým spôsobom zberu zamedzíme pochybnostiam, kam odkladať odzdobené vianočné stromčeky. Vyhneme sa tiež každoročnému problému s rozfúkanými stromčekmi v uliciach mesta, čím zabránime znečisťovaniu verejných priestranstiev. A vďaka systémovému zberu môžeme „použité“ stromčeky odovzdať na materiálové zhodnotenie s ďalším využitím.

V Lamači sa podľa harmonogramu budú zbierať vianočné stromčeky každý štvrtok od 10. januára až do 11. februára 2022.