Zmena intervalu odvozu triedeného odpadu z rodinných domov

Zmena intervalu odvozu triedeného odpadu z rodinných domov

Zníženie financovania odvozu triedeného odpadu zo strany organizácie zodpovednosti výrobcov NATUR-PACK, a.s. má za následok zmenu intervalu odvozu triedeného odpadu z rodinných domov. Zber modrých aj žltých vriec sa po novom bude vykonávať vždy v rovnaký deň v týždni raz za 28 dní. V prípade našej mestskej časti to je pondelok. Argumentom pre zníženie financovania a teda aj frekvencie zvozu vriec je, že od zavedenia zálohového systému nápojových obalov došlo k ich výraznému poklesu v triedenom zbere. Celkový objem odpadov v žltých nádobách a vreciach tak klesol takmer o polovicu a z celkového počtu rozdaných vriec sa využíva len 38 % modrých a 43 % žltých vriec. Domácnosti zapojené do vrecového zberu teda produkujú menší objem triedeného odpadu, než na aký bol systém pôvodne nastavený.

Sprístupňovanie a distribúcia vriec
Uzavreté žlté a modré vrecia musia byť vyložené v deň odvozu od 6:00. Vrecia musia byť viditeľné a dostupné pre posádku a zvozovú techniku. Obyvatelia majú stále k dispozícii dostatočný počet vriec. Aj tento rok OLO distribuuje vrecia priamo domov, v našej mestskej časti sa tak udeje v mesiacoch júl a august.
V prípade záujmu môže OLO poskytnúť obyvateľom 120 litrové alebo240 litrové zberné nádoby na uskladnenie a vykladanie vriec. Za nákupnú cenu si ich môžu objednať aj s dodaním priamo domov na zákazníckom centre OLO prostredníctvom telefonickej linky na 02/50 110 660. Aj v prípade použitia týchto nádobje nutné vkladať odpad do dodaných vriec. Pracovníci pri odvoze odpadu budú vyberať riadne uzatvorené vrecia priamo z nádob. 
Systém zberu triedeného odpadu z bytových domov sa nemení. Navýšenie alebo dodanie nádob pre bytové domy môžu obyvatelia aj naďalej riešiť cez svojich správcov bytových domov.

Harmonogram odvozu
Pre Lamač je dňom odvozu pondelok. Do konca roka sa bude zvážať takto:

 • 3. júla
 • 31. júla
 • 28. augusta
 • 25. septembra
 • 30. októbra
 • 20. novembra
 • 18. decembra

Odvoz záhradného bioodpadu z rodinných domov

 Odvoz sa realizuje každý nepárny resp. párny štvrtok. V júni a v júli to vychádza takto:
-Párny týždeň - rodinné domy v starom Lamači

 • 29. júna
 • 13. júla

*Nepárny týždeň – rodinné domy v sídliskovej časti       

 • 22. júna
 • 6. júla

 

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.