Ako predchádzať vzniku požiaru?

Ako predchádzať vzniku požiaru?

V spolupráci s vedúcim odboru požiarnej ochrany a BOZP firmy Livonec SK Jozefom Homolom vám prinášame niekoľko užitočných rád, ako sa v bytoch správať pri predchádzaní požiaru. Za dodržiavanie predpisov o ochrane pred požiarmi totiž zodpovedajú všetci nájomníci a vlastníci bytov zo zákona.

Každý obyvateľ domu je povinný:

  • počínať si tak, aby svojim správaním nezapríčinil vznik požiaru,
  • zabezpečiť, aby sa pri používaní tepelných, elektrických, plynových alebo iných spotrebičov v ich blízkosti nenachádzali ľahko horľavé materiály,
  • zabezpečiť, aby zapnuté elektrické alebo plynové spotrebiče, pokiaľ to návod na obsluhu vyžaduje, neboli ponechané bez dozoru, dodržiavať bezpečnostné vzdialenosti určené návodom na inštaláciu a užívanie spotrebičov od stavebných konštrukcií, podlahových krytín a predmetov z horľavého materiálu,
  • pri skladovaní a používaní horľavých alebo požiarne nebezpečných látok používať pri skladovaní horľavých kvapalín len prenosné obaly k tomu určené, bezpečným spôsobom odstraňovať horľavé kvapaliny, ktoré uniknú z obalov pri manipulácii s nimi,
  • pri manipulácii s otvoreným ohňom dávať zvýšený pozor na možnosť vzniku požiaru,
  • oboznámiť sa s požiarno-technickými zariadeniami v dome (hasiace prístroje, požiarne uzávery, nástenné hydranty) a vedieť ich správne používať,
  • oboznámiť sa s umiestnením a spôsobom uzatvárania hlavného uzáveru vody, plynu a vypnutia elektrického prúdu,
  • oznámiť správcovi domu všetky zistené nedostatky, starať sa o riadny dozor nad deťmi, dbať na to, aby im bol znemožnený voľný prístup k zápalkám a k horľavým látkam a obdobne dohliadať na osoby, ktoré nemôžu posúdiť následky svojho konania,
  • v prípade vzniku požiaru poskytnúť účinnú pomoc pri hasení a riadiť sa pokynmi veliteľa zásahu.

(jh)

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.