Bezpečnejšie ulice v Lamači

Bezpečnejšie ulice v Lamači

Roky plánované utlmenie dopravy v uliciach starého Lamača prešlo v uplynulých dňoch do svojej realizačnej fázy.
Ide o realizáciu projektu predstaveného ešte na jar 2022. 18. mája tohto roku príslušný cestný správny orgán vydal tzv. Určenie dopravného značenia. Ide o legislatívny proces, na základe ktorého bolo možné oficiálne osadiť dopravné značenie, ktoré zamedzuje prejazdu cez veľkú časť Lamača.
Dôvodom tohto tranzitu je obchádzanie rannej zápchy a skracovanie si cesty odbočením z Hodonínskej na Bakošovu a prejazdom cez Podháj, Cestu na Klanec, ulice Rajtákova, Segnáre, Pod Zečákom a výjazdom na Lamačskú cestu. Táto doprava vytvárala nebezpečné situácie a preťažovala miestne komunikácie, ktoré nie sú určené na tranzitnú dopravu. Po zákaze tranzitu obyvatelia volajú už dlhé roky.
 Po novom sa do oblasti s obmedzením tranzitu môže vojsť ak sa v nej nachádza cieľ vašej jazdy. Prejazd cez zónu nie je možný. Od začiatku roka bolo postupne inštalované dopravné značenie znižujúce rýchlosť na 30 km/hod a na viacerých miestach v Lamači a boli tiež inštalované spomaľovače. Na základe podnetov obyvatelov sa budú spomaľovacie prahy a vankúše osádzať aj na ďalších miestach, ako je napríklad Vrančovičova či pred viacerými prechodmi pre chodcov.
Pripravili sme pre vás odpovede na najčastejšie kladené otázky. 

 •  Prečo mestská časť Bratislava-Lamač pristúpila k osadeniu značiek Tranzit v niektorých uliciach starého Lamača?
  Po vybudovaní mosta na ulici V. Matrku v roku 2009 sa kvôli neželanému tranzitu radikálne zhoršila situácia pre obyvateľov ulíc Rajtákova, Segnáre, Pod násypom či Pod Zečákom. Podľa vyše dvojročného merania dopravy sa cez tieto vnútorné časti Lamača denne preženie viac ako 3000 áut. Obyvatelia týchto ulíc preto dlhodobo žiadali o riešenie situácie. Petície a podnety sa týkali ohrozovania chodcov, hluku a znečistenia zo splodín. Vyústilo dokonca do podnetu z kancelárie Verejného ochrancu práv.
   Bezpečné ulice a upokojovanie dopravy sú prioritou pre každé moderné mesto. Nie je tomu inak ani na Slovensku a v Bratislave. V našej mestskej časti sme napríklad začiatkom roka osadili spomaľovače na ulici Borinská a nedávno na začiatok Rajtákovej, ako aj v strede ulice Pod Zečákom. Plánujeme ich aj na ulici Zidiny a v spolupráci s Magistrátom Hlavného mesta SR Bratislava na Vrančovičovej ulici.
   Postupne budú všetky cestné komunikácie, okrem hlavných ťahov ako je Lamačská, Hodonínska či Podháj, zaradené do Zón 30. No aj na ulici Podháj, ktorá je v správe hlavného mesta dôjde k takým úpravám, ktoré zabezpečia prechádzanie po priechodoch. Pribudnú oddeľovacie ostrovčeky, ako aj nové priechody pre chodcov v hornej časti cesty.
 • Čo presne znamená dodatková tabuľa Tranzit?
   
  Ide o ekvivalent už nepoužívanej značky „Prejazd zakázaný“ Spolu so značkou zákaz vjazdu obmedzuje vjazd iba pre vozidlá, ktorých cieľ jazdy je dosiahnuteľný len prostredníctvom cesty na ktorú sa vzťahuje zákaz vjazdu. Inak povedané, cez toto miesto môžete prejsť, ak tam bývate, idete na návštevu, na kúpalisko a podobne. 
 • Ako je riešené sankcionovanie vodičov, ktorí napriek zákazu pokračujú v tranzite daným územím?
   
  Ide o porušenie zákazkovej značky na ktorú sa v blokovom konaní vzťahuje pokuta 50€.
 • Ako sú monitorovaní vodiči, ktorí ignorujú zákaz? 
   
  Porušovanie zákazu bude kontrolovať polícia. Rovnako sú v oblasti umiestnené kamery monitorujúce prejazd vozidiel.
 • Aj obyvatelia rušných ulíc ako Studenohorská, Heyrovského či Podháj by mali radi pokoj a ticho. Autá ich obťažujú rovnako. Budú sa rovnaké značky osádzať aj tu?
   
  V tejto časti Lamača registrujeme tranzit na uliciach Bakošova a Podháj. Ten práve spôsobovalo skracovanie si cesty cez Rajtákovú, Segnáre a Pod Zečákom s výjazdom na Lamačskú cestu. Zákazom tranzitu na Rajtákovaj by sa mala zlepšiť aj situácia vyššie spomínaných ulíc. Išlo často o tisíce áut denne. Jazda cez ulice Studenohorská a Heyrovského nie je primárne tranzitná, ide spravidla o dopravu od a k domom.
 • Dala by sa situácia vyriešiť s povolením tranzit len pre obyvateľov s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Lamač?
   
  Žiaľ nie. Zákazová značka umožňujúca vjazd iba pre obyvateľov vydaného oprávnenia (napríklad povolenie vydané Mestskou časťou Bratislava-Lamač) by zamedzila napríklad vjazdu návštevám a podobne.

Vankúše spomalia vodičov

V máji sme v uliciach Lamača umiestnili niekoľko spomaľovacích vankúšov. Dva sú na ulici Pod Zečákom a jeden na Rajtákovej ulici. Sú súčasťou dlhodobého plánu na zníženie intenzity a rýchlosti vodičov.
Ide o spomaľovacie vankúše moderného typu. Sú gumené, šetrné k vozidlám, ale v dostatočnej miere zabránia vyššej rýchlosti.
Ďalšie čoskoro nájdete na Segnároch a Na barine.

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.