Budúcnosť Lamača

Budúcnosť Lamača

Aká je prognóza našej mestskej časti do roku 2035? Koľko obyvateľov bude mať? Musí sa pripraviť na starnutie obyvateľstva? 

Monografia Bratislava 2050 z dielne Metropolitného inštitútu Bratislavy odpovedá aj na tieto otázky. Bratislava 2050 je unikátny dokument, zameraný na profilovanie Bratislavy, odolného mesta 21. storočia. Vybrali sme z neho informácie, ktoré sa týkajú našej mestskej časti.

Počet obyvateľov sa bude zvyšovať

Počet obyvateľov v našej mestskej časti Lamač by sa mal počas prognózovaného obdobia rovnomerne zvyšovať, avšak rast bude pravdepodobne len veľmi mierny. V rokoch 2022 – 2035 by sa mal počet obyvateľov zvýšiť len približne o 260 osôb, resp. o 3,4 %. Do roku 2035 sa teda očakáva zvýšenie počtu obyvateľov na viac ako 8-tisíc osôb.

Počas celého prognózovaného obdobia by mal prirodzený prírastok v mestskej časti Lamač dosahovať záporné hodnoty. Prirodzený úbytok obyvateľov bude mať stabilný trend a ročné hodnoty by sa mali pohybovať v blízkosti hranice 20 osôb. Na začiatku prognózovaného obdobia to bude skôr pod touto hranicou, na konci skôr nad ňou. Celkovo počas rokov 2022 – 2035 stratí Lamač v dôsledku prirodzeného úbytku zhruba 315 obyvateľov.

Aj migračné saldo bude mať stabilný trend, bude však vykazovať kladné hodnoty. Ročný migračný prírastok sa pomerne rýchlo zníži zo súčasných zhruba 60 osôb a počas celého prognózovaného obdobia by sa mal pohybovať v blízkosti hranice 40 osôb. Celkový migračný prírastok v mestskej časti Lamač za roky 2022 – 2035 by sa mal priblížiť k hranici 600 osôb.

Pretože migračný prírastok bude počas celého prognózovaného obdobia vyšší ako prirodzený úbytok, očakáva sa u nás celkový prírastok obyvateľstva.

Vekové zloženie obyvateľov

Starnutie obyvateľstva bude mať v mestskej časti Lamač v najbližších rokoch veľmi mierny priebeh. Priemerný vek obyvateľov sa v období 2022 – 2031 zvýši približne o 0,6 roka zo súčasnej hodnoty 44,5 roka na 45,1 roka. Do konca prognózovaného obdobia sa priemerný vek pravdepodobne zníži tesne pod hranicu 45 rokov. Keď teda berieme do úvahy začiatok a koniec prognózovaného obdobia, tak nárast priemerného veku obyvateľov v mestskej časti Lamač by mal dosiahnuť len 0,5 roka, čo znamená zvýšenie o niečo viac ako 1 %.

Index starnutia v mestskej časti Lamač by sa mal počas rokov 2022 – 2035 dokonca znížiť. Celkove bude mať tento ukazovateľ nerovnomerný trend s poklesom v prvej časti prognózovaného obdobia, zvýšením v druhej a znovu poklesom v posledných dvoch rokoch prognózovaného obdobia. Pri porovnaní začiatku a konca prognózovaného obdobia môžeme konštatovať zníženie indexu starnutia o 9 percentuálnych bodov z hodnoty 156 % na 147 %. To znamená, že kým na začiatku prognózovaného obdobia pripadalo na 100 detí vo veku 0 – 4 rokov zhruba 156 seniorov vo veku 65 rokov a viac, do konca prognózovaného obdobia sa tento počet zníži na 147 seniorov na 100 detí.

V počte obyvateľov v jednotlivých hlavných vekových skupinách nastane najvýraznejšia zmena u obyvateľov vo veku 45 – 64 rokov, ktorých počet sa zvýši zhruba o 30 %. Počet najstarších obyvateľov vo veku 65 rokov a viac sa do roku 2035 zníži o 15 %, čo je neobvyklý trend, ktorý bude dôsledkom stagnujúceho procesu populačného starnutia v tejto mestskej časti. Počet obyvateľov v mladšom veku sa zmení menej. Vo vekovej skupine 0 – 14 rokov pôjde o zníženie na úrovni 10 % a vo vekovej skupine 15 – 44 rokov o zvýšenie zhruba 4 %. 

Ekonomické zaťaženie obyvateľov

Ekonomické zaťaženie obyvateľov Lamača sa bude počas prognózovaného obdobia pravdepodobne znižovať, pričom pokles by mal byť výrazný. Aj v prípade indexu ekonomického zaťaženia ide o neobvyklý trend, ktorý je však spôsobený aj veľmi vysokým ekonomickým zaťažením obyvateľstva v súčasnosti. Index ekonomického zaťaženia v mestskej časti Lamač by sa mal znížiť zo súčasných 75 % na menej ako 57 %, čo predstavuje zníženie o viac ako 18 percentuálnych bodov.
(MIB)

Ak vás tematika zaujíma, monografiu si môžete stiahnuť na tomto linkuhttps://mib.sk/bratislava-2050/

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.