Lamačania sú za parkovací dom na Studenohorskej ulici

Lamačania sú za parkovací dom na Studenohorskej ulici

Nízkopodlažný parkovací dom s 99 miestami by mohol v najbližších rokoch pribudnúť na Studenohorskej ulici. Mesto ho obyvateľom Lamača predstavilo v lete a tí mu následne v  otazníkovom prieskume vyjadrili svoju podporu. Cieľom hlavného mesta a práve zavádzaného systému regulovaného parkovania PAAS, ktorý štartuje v prvých 3 zónach 10. januára, je najmä zlepšenie dostupnosti parkovania pre rezidentov v blízkosti ich bydliska. A na miestach, kde budú potrebné dodatočné parkovacie kapacity aj po zavedení regulácie, postaviť parkovacie domy. Ich výstavbou mesto myslí na budúcnosť. Predpokladá totiž, že dopyt po počte parkovacích miest bude rásť a zároveň je potrebné parkovanie organizovať tak, aby nebolo na úkor kvality verejných priestorov.

Prečo táto lokalita?

Medzi ôsmimi návrhmi, ktoré mesto v tomto roku predstavilo, je aj parkovací dom na Studenohorskej ulici. Garáže sú primárne určené pre rezidentov (parkovať v nich môžu na základe ich rezidentskej parkovacej karty s príplatkom 1 euro/rok), ale v menej vyťažených hodinách počas dňa môžu slúžiť aj pre návštevníkov Lamača, ktorí sem prídu za službami a aktivitami a zaplatia hodinovú sadzbu. Mapovania v celej skúmanej zóne zaznamenali vysokú obsadenosť počas noci, v niektorých uliciach až nadpriemerne. Situáciu by mohol vyriešiť parkovací dom na mieste bývalého areálu zberných surovín, ktorý je vo svahu. Dnes je tam 55 parkovacích miest, z toho je 15 vyhradených, ktoré však bývajú aj nevyužité. Mesto preto predstavilo koncom júna obyvateľom parkovací dom s 99 miestami s jedným podzemných a jedným nadzemným podlažím.

Prieskum medzi obyvateľmi

Prvým krokom pred napredovaním projektov je komunikácia priamo s obyvateľmi danej lokality, preto sa okrem predstavenia projektu realizoval aj dotazníkový prieskum, v ktorom mohli Lamačania vyjadriť svoj názor na zámer výstavby a zvoliť jeho konkrétne riešenie. Zo 111 zapojených obyvateľov je prevažná väčšina respondentov za návrh - na otázku, či súhlasia s parkovacím domom, odpovedalo 39,6% respondentov „určite áno“ a 34,2% „skôr áno“. Väčšina respondentov by tiež chcela garáž so zapracovanou zelenou strechou, možnosťou pre parkovanie bicyklov aj motoriek a vedeli by si predstaviť solárne panely či komunitnú záhradu. Obavy respondentov sa týkali prevažne exhalátov, nočného svietenia do okien okolitých domov a záhrad z druhej strany parkovacieho domu. Nízkopodlažný dom v súlade s pôvodnou zástavbou daného územia by však mohol mať obklad z dreva a od cesty či blízkych bytových domov môže byť oddelený výsadbou vzrastlých stromov. Do pôvodne prehrievaného a otvoreného betónového priestoru tak môže pribudnúť aj nová zeleň. A nové osvetlenie a kamerový systém prispieť k väčšej bezpečnosti na mieste. Zámer parkovacieho domu na Studenohorskej ulici je tiež v súlade s pripravovanou revitalizáciou Vrančovičovej ulice, len o 500 metrov ďalej. Aj v podnetoch z participatívnych aktivít v tejto lokalite vzišlo, že obyvatelia si prajú zníženie intenzity dopravy, zlepšenie podmienok pre chodcov, novú zeleň a vytvorenie miesta pre spoločensko-kultúrne aktivity. Uprataniu verejného priestoru by mohol pomôcť práve navrhovaný parkovací dom.

Ďalšie kroky

V ďalšej príprave projektu parkovacieho domu bude mesto adresovať všetky podnety od obyvateľov a následne sa začne príprava projektovej dokumentácie, ktorá bude riešiť všetky technické náležitosti, aj tie, z ktorých majú aktuálne Lamačania obavy. O všetkých krokoch budú obyvatelia informovaní ako prví a stavba určite nezačne predtým, ako bude obyvateľom predstavený podrobnejší projekt aj s ich zapracovanými pripomienkami. Samotná príprava projektovej dokumentácie a inžiniering sú naplánované na roky 2022-2023 o každom kroku budú obyvatelia informovaní.

Lucia Čížová, Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy