Leto je tu a s ním aj koniec školského roku. Aký bol?

Leto je tu a s ním aj koniec školského roku. Aký bol?

Pre našu školu to bol po dlhom čase klasický školský rok, bez kovidu, bez stavebných prác a zatekania do tried. Zvykali sme si na nové priestory a vychytávali muchy ohľadom ich fungovania. Bol to malý zázrak, že sa nám podarilo v septembri otvoriť nové priestory a hneď ich aj zariadiť. Opäť chcem poďakovať tým, ktorí nám pomohli zabezpečiť školský a kancelársky nábytok, mestskej časti za pomoc pri jednotlivých prácach a hlavne viacerým kolegom, ktorí pridali ruku k dielu, a tak sme mohli spustiť tento školský rok. Nie všade, kde sa zväčšovala kapacita priestorov škôl, sa to doteraz podarilo. Niekde stavbu neskolaudovali a inde zas majú prázdne priestory, lebo im chýbajú financie na zariadenie a niekde sú nové priestory závadné. 

Aj napriek novým priestorom na učenie škole stále chýbajú skladovacie priestory, kde by bolo možné odložiť ešte funkčné ale momentálne nevyužité veci, ako napr. školský nábytok, kancelársky nábytok, kulisy, veci na výzdobu a hlavne materiál na údržbu. Čaká nás ešte dokončenie úpravy okolia školy. Podarilo sa nám zriadiť nový školský ekopark, za pomoci  dvoch brigád rodičov sme upratali átrium, vysadili skalku pri škole, vypleli zelenú strechu nad jedálňou a na záver sme osadili v átriu aj jednotlivé zábavné prvky na plochu.  Chýba dokončenie vonkajšieho priestoru pred budovou školy z ulice Podháj, oprava schodiska popri telocvični a na atletickú dráhu. Vzhľadom na parkovaciu politiku Bratislavy bude potrebné vybudovať parkovisko pre zamestnancov školy. 

V rámci výchovno-vzdelávacie procesu sa nám podarilo pre žiakov zorganizovať Projektový týždeň zameraný na krajiny Európskej únie, Predmetovú show žiakov II. stupňa, karneval pre žiakov I. stupňa, besedu so spisovateľkou, Vianočné a Veľkonočné tvorivé dielne, divadelné predstavenia pre 1. stupeň, korčuľovanie pre deti ŠKD, viaceré vystúpenia žiakov v Domove seniorov, Domove sociálnych služieb, ale aj vystúpenie ku Dňu matiek. Už druhý rok sa podarilo bezplatne pre žiakov I. stupňa zorganizovať plavecký výcvik, za čo patrí poďakovanie OZ Sportinstitute, ktorý pre nás plavecký kurz zorganizoval.   So žiakmi II. stupňa sme boli na Lyžiarskom výcviku v Tatranskej Lomnici. Naši tretiaci zažili zábavnú Školu v prírode. Žiaci počas roka, ale hlavne na záver školského roka zažili rôzne výlety, exkurzie a zážitkové učenie napr. v hudobnom či dopravnom múzeu.

Venovali sme pozornosť rozvoju sociálnych zručností žiakov, budovaniu triednych kolektívov a rôznym preventívnym opatreniam. Do týchto aktivít sme zapojili aj viaceré externé organizácie, ako CPP, Inklucentrum, VÚDPaP, či niektorých odborníkov v daných témach. Náš podporný tím pomáhal celý školský rok žiakom so zdravotným znevýhodnením, ale častokrát aj tým, ktorí potrebovali pomoc. Táto oblasť prešla legislatívnymi zmenami, ktoré sme tento rok zavádzali v spolupráci s CPP. Už nemáme v školách integrovaných žiakov, ale žiakov s podpornými opatreniami. Všetci žiaci postupne prechádzajú rediagnostikou  a dostávajú nové správy s odporúčanými podpornými opatreniami. Školské psychologičky sa celý rok nezastavili a okrem žiakov  výdatne pomáhali svojimi radami aj rodičom. 

Zorganizovali sme viacero súťaží v rámci školy, ako napr. Hviezdoslavov Kubín, Štúrov Zvolen, Slávik Slovenska, olympiádu v anglickom jazyku, Pytagoriáda, Max a Maxík, Accelium olympiáda, iBobor, Ypsilón a pod. V mnohých žiaci postúpili do okresných a krajských kôl, kde získali pekné umiestnenia. Krásne umiestnenia sa podarili na medzinárodných pretekoch v atletike – Čokoládovej tretre, kde náš žiak skončil na 2 mieste v šprinte a vo vedomostnej Accelium olympiáde, kde naša žiačka skončila v medzinárodnej súťaži na 2. mieste a v rámci SR  a ČR na 1. mieste.  Aj tento rok sme testovali pohybové schopností žiakov 1. a 3. ročníka. Žiaci 3. ročníka boli vybratí na pilotné testovanie kriteriálnych testov NIVAM, ktoré budú výstupom z 1. cyklu v rámci pripravovanej kurikulárnej reformy.  

Deviataci dosiahli veľmi dobré výsledky v Testovaní 9. V oboch predmetoch dosiahli výsledky nad priemerom Slovenska a v matematike sa podarilo dosiahnuť lepšie výsledky ako niektoré gymnázia. Škola získala popredné umiestnenia v rebríčku Ineka.  V rámci testovania úrovne v anglickom jazyku, majú žiaci základnej školy získať jazykovú úroveň A2, čo sme splnili. Mnohí žiaci však dosiahli aj úroveň B1 a niektorí aj B2. Štvrtáci a šiestaci si preverili svoje vedomosti v Kompare. 

Na záver je treba povedať, že celý rok sme zápasili s nedostatkom zamestnancov, tak nepedagogických, ako aj pedagogických. Celý rok nám chýbali vychovávatelia a tiež učiteľka I. stupňa. Učitelia mali množstvo hodín, ktoré počas celého roka učili nad základný úväzok. Množia sa nám rôzne povinnosti, ktoré musíme zabezpečiť vďaka novej legislatíve a aj povinnosti, ktoré vznikajú vďaka správaniu sa spoločnosti. Pre budúci školský rok nám opäť chýbajú učitelia I. stupňa, vychovávatelia a špeciálny pedagóg.   Napriek tomu máme stabilných kvalitných učiteľov, ktorým patrí jedno obrovské poďakovanie za prácu v tomto školskom roku. Treba si vážiť každej hodiny a minúty práce ľudí, ktorí sa napriek ťažkým a stále sa meniacim podmienkam venujú Vašim deťom. Robia to všetko za Vás a vďaka tomu sa Vy viete venovať svojej práci. Je najvyšší čas začať sa správať voči sebe slušne a vážiť si prácu druhých.   

Chcem popriať žiakom krásne leto, plné zážitkov a nových kamarátov. Rodičom prajem veľa krásnych chvíľ so svojimi deťmi. Kolegyniam a kolegom želám veľa oddychu na načerpanie nových síl. Všetkým ďakujem za spoluprácu v tomto školskom roku. 

Alena Petáková
Riaditeľka základnej školy

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.